Voor een effectief trainingsprogramma voor energiebeheer is het essentieel dat vooraf meetbare doelstellingen worden vastgesteld. Dit biedt alle betrokkenen een manier om de voortgang in de tijd te volgen, zodat ook in de toekomst betere beslissingen kunnen worden genomen en verantwoording kan worden afgelegd! Dit is hoe:

Benchmarks vaststellen

Voordat u de energiemanagement training zelf ontwerpt, moet u een aantal duidelijke kwantitatieve (bijvoorbeeld verbruikte kWh) en kwalitatieve doelstellingen vaststellen. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals het nakomen van toezeggingen op het gebied van klantenservice, die als benchmarks kunnen worden gebruikt. Weten waar ze naar moeten streven helpt mensen te begrijpen waarom ze worden gevraagd hun gedrag of werkprocedures te veranderen, en zorgt voor motivatie in de toekomst!

Verantwoordelijkheid toewijzen

Voor elk doel kunt u een persoon of team binnen uw organisatie de verantwoordelijkheid geven om het te bereiken. Dit kan betekenen dat u speciale functies creëert, zoals energiemanager, of dat u bestaand personeel aanwijst met extra taken op het gebied van energiebeheer. Door mensen aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde delen van het proces, vergroot u de verantwoordelijkheid en zorgt u ervoor dat er effectief vooruitgang wordt geboekt.

Vooruitgang bijhouden en controleren

Om de prestaties te volgen, is het belangrijk dat u een systeem van tracking en registratie hebt; dit kan inhouden dat u gegevens op een spreadsheet vastlegt (bv. data, KPI’s) of zelfs investeert in software indien nodig. Op die manier kunt u verbeteringen/veranderingen in de loop van de tijd bijhouden, zodat u snel beslissingen kunt nemen wanneer dat nodig is.

Kortom, het vaststellen van meetbare doelstellingen is essentieel bij het invoeren van een energiebeheerprogramma – maar door elke stap nauwkeurig en consequent uit te voeren, kunt u succes in de toekomst garanderen. Het gebruik van deze tips zou uw bedrijf een solide basis moeten geven waarop het op de lange termijn kan bouwen naar een groot succes op het gebied van duurzaamheid!