Stel dat je naar je woonplaats rijdt op je fiets en jij wordt een keer goed aangereden door een automobilist. Je advocaat zegt dat je gelijk hebt, omdat de dader duidelijk de voorrangsbord niet heeft gezien. Dus letselschade advocaat Rotterdam kan helpen om je schade te verhalen. Je kunt ook klachten en beperkingen krijgen door dit ongeval zoals lichamelijke beperkingen als geestelijke beperkingen. Stel dat je op je kin bent gevallen en je hebt hechtingen nodig. Hiervoor dien je wel naar de kaakchirurg te gaan. Ook kon je een aantal weken niet zo goed eten, waardoor je bent afgevallen. Dan moeten je kosten worden gedekt.  

letselschade advocaat Rotterdam

Meerdere posten 

Als je weet dat de schuld van de tegenpartij is, dan heb jij recht op schadevergoeding. Deze vergoeding wordt gegeven ter compensatie van de letselschade. Wat zijn de oorzaken van letsel dan? Dit kan echt heel verschillend zijn. Het kan zijn dat er letsel is ontstaan bij een bedrijfsongeval als gevolg van een gebrekkig product of medische fout tijdens een ingreep van de arts. Je krijgt vaak vergoeding voor alle extra kosten die je maakt als gevolg van het ongeval. Om dit allemaal op te lossen kan je een letselschade advocaat Rotterdam inschakelen.