notaris executeur testamentair

Via Lexperience is het mogelijk om een notaris executeur testamentair aan te stellen. Deze persoon heeft veel kennis op het gebied van nalatenschappen. Bovendien moet je op deze persoon kunnen rekenen en ervan uitgaan dat het werk wat hij of zij verricht ook goed is.

Vaak worden er over bepaalde zaken nagedacht, wanneer het schip al gezonken is. Vooral na een overlijden komen zaken aan het licht waar een oplossing voor gezocht moet worden. Veel mensen zijn al voorbereid op de toekomst en hebben alles in een testament vastgelegd.

De notaris executeur testamentair heeft de zaken goed geregeld

Wat was ik blij met de hulp van Lexperience, het notariskantoor welke is gespecialiseerd is in nalatenschappen. Onze familie heeft al jaren geen contact met elkaar. Het was dan wel even slikken toen wij een oproep kregen om bij de notaris te komen, Er was een tante overleden en zij had destijds een testament op laten maken. Nu was het de taak van deze rechtspersoon om de spullen, volgens deze akte te verdelen.

De verdeling is perfect verlopen en daar was ik erg tevreden over. Zonder de hulp van Lexperience was dit heel anders verlopen.