Het topic van vandaag is solvabiliteit. Voor de mensen die niet precies weten wat dit inhoudt. Het is niks anders dan een financieel kengetal dat de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen weergeeft. Je kunt deze dan ook op twee verschillende manieren berekenen, namelijk:

  • EV /  TV x 100%
  • EV / VV x 100%

Wanneer dit kengetal hoog is, dan is het bedrijf in staat zijn schulden af te lossen. Andersom zou het betekenen dat een meer vreemd vermogen in een bedrijf zit en het eigen vermogen laag is. Dit zal dan ook een reden kunnen zijn voor een bank om geen verdere leningen meer te geven. Je bent als bedrijf dan niet meer ‘kredietwaardig’.

solvabiliteit

Vreemd vermogen kort speelt ook nog een rol

Vreemd vermogen kort houdt in of jij je schulden op korte termijn kunt betalen. Dit wordt ook wel aangeduid als liquiditeit. Wanneer dit positief is, dan kun jij als bedrijf jouw schulden op korte termijn aflossen. Indien jij een beginnende organisatie bent die dit soort kengetallen wilt bereiken, verwijs ik je graag door naar de website solvabiliteit.eu. Hier kun je alles binnen een paar stappen eenvoudig berekenen.

Zo heb ik deze website al aan meerdere mensen binnen mijn omgeving aangeraden. Zij waren hier allemaal dan ook lovend over omdat die dus zo goed en simpel werkt.